Made in Germany KESSEL Logo
Paieška:
 > Atbuliniai Vožtuvai

Produktų paieška


Norėdami rasti techninius duomenis, specifikacijas ar CAD brėžinius, įrašykite gaminio numerį arba paieškos žodį.

Atbuliniai Vožtuvai

Visi išeigos vamzdžiai nuo drenažo įrenginių pastatuose (skalbimo mašinų, dušų, tualetų ir pan.) formuoja susietų vamzdžių sistemą, kuri veda į kanalizaciją. Jei nuotekos kanalizacijoje negali tekėti laisvai, t. y. po intensyvaus lietaus arba užsikimšus kanalizacijos vamzdžiams, jos stumiamas atgal į prijungtus vamzdžius ir gali užlieti žemiau atbulinės tėkmės nuotekų lygio esančias pastato vietas.

Atitinka EN 13564 standartus.

Problema: nuotekų sistemos be apsaugos nuo atbulinės eigos nuotekų tėkmės

Po smarkaus lietaus vadinamasis atbulinės eigos nuotekų lygis pakyla. Dažniausiai turima omenyje gatvės lygį, todėl rūsyje ar pusrūsyje esančios patalpos greitai užliejamos ir jų savininkai patiria didelius nuostolius.

Sprendimas: nuotekų sistemos su apsauga nuo atbulinės eigos nuotekų tėkmės

Nuotekų sistemos, tokios kaip grindų drenažo angos, skalbimo mašinos, kriauklės, dušai ar tualetai, kurie yra žemiau atbulinės eigos nuotekų tėkmės lygio, turi būti efektyviai apsaugoti. Nuotekų vamzdžiai, kuriuose tėkmė užtikrinama nuolydžiu, turi būti apsaugoti atbulinės eigos nuotekų tėkmės vožtuvu. Jei viešosios kanalizacijos lygis yra aukštesnis nei pastate esanti drenažo anga, nuotekas būtina pumpuoti į viršų su siurbline.


Premium atbulinės tėkmės nuotekų vožtuvai
su mechanine arba varikliuku varoma sklende

Atbulinės tėkmės nuotekų vožtuvai kamerose
montavimui po žeme

neužima vietos ir pumpuoja
atbulinės tėkmės nuotekas už pastato ribų

 

Izdavač / Redakcija | Pravila o privatnosti
©1998-2017 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany